Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Label Of Tails. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Label Of Tails voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Label Of Tails verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Label Of Tails te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Verstrekking aan derden

Label Of Tails verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4: Minderjarigen

Label Of Tails heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 5: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 6: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Ga voor meer informatie naar ons cookie policy.

Artikel 7: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.

Artikel 8: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Klantenservice of zelf regelen via je persoonlijke omgeving. Label Of Tails reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 9: Klacht

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen via de klantenservice. Ben je van mening dat de klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens niet voldoende is opgelost, dan kun je terecht bij de relevante privacytoezichthouder.

Artikel 10: Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken die je met ons voert kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Wanneer de gesprekken zijn gebruikt voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, dan worden ze verwijderd. De gesprekken worden nooit langer dan een maand bewaard.

Artikel 11: Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

“SAMEN AVONTUREN BELEVEN EN VOOR ALTIJD VASTHOUDEN”.

…dat is onze missie bij Label of Tails.

Deze missie vertalen wij door in het ontwerp van onze producten. Wij bieden een unieke hondenhalsband die de onvoorwaardelijke vriendschap, liefde en bijzondere band tussen jou en je hond symboliseert. Een halsband die een verhaal draagt en vertelt! Het verhaal van jou en je hond samen en dat je voor altijd wilt vasthouden.

Je ontvangt jouw unieke gepersonaliseerde halsband in een stijlvolle bewaarbox, zodat je jullie verhaal een mooie plek kunt geven.